FoU

Animalia innehar flere roller i kjøtt- og eggnæringens FoU-arbeid. Animalia har overordnet ansvar for å koordinere næringens langsiktige tematiske prioriteringer og de årlige innspillene til Landbruksdirektoratet og Forskningsrådet

Vi er tett på næringen og er pådriver for å finne løsninger på utfordringer. I FoU-sammenheng kobler Animalia partnere fra ulike disipliner og fagmiljøer som sammen kan løse utfordringene.

Vi bidrar med søknadsskriving, prosjektledelse og utfører vitenskapelige undersøkelser. Når det gjelder problemstillinger som angår primærproduksjonens utfordringer har Animalia bidratt med egenandeler til mange prosjekter. Industriaktørene må selv framskaffe egenandeler til sine FoU-prosjekter.