Organisasjon

Organisasjon-2019.png

Animalia hadde 69 ansatte ved inngangen til 2019, 37 kvinner og 32 menn. Gjennomsnittsalderen er 46,7 år.

Medarbeiderne har høy faglig kompetanse innen husdyrfag, veterinærfag, næringsmiddelteknologi, kjøttfag, matfag, ernæringsfag, systemutvikling, økonomi, ledelse, informasjonsteknologi og kommunikasjon. 21 av medarbeiderne har doktorgrad.