Kurs og formidling

Animalia har opparbeidet og genererer stadig ny fagkunnskap på områder som er viktige for norsk kjøtt- og eggbransje. Gjennom ulike kurs- og formidlingsaktiviteter skal vi levere oppdatert og relevant kunnskap til hele verdikjeden fra gård til bord.

Kurs og andre opplæringsaktiviteter har alltid utgjort en vesentlig del av Animalias virksomhet. Animalias øvrige kommunikasjonsaktivitet er også omfattende. Et bredt spekter av kanaler og uttrykk benyttes for å treffe målgruppene.

Fagstoff produseres blant annet i nyhetsbrev til utvalgte målgrupper, eget fagtidsskrift Go’Mørning, andre fagblader i næringen og i den årlige statusrapporten Kjøttets tilstand. Det samarbeides også aktivt med andre interessenter og fagfolk i Animalia deltar i samfunnsdebatten på ulike arenaer.