Organisasjon

Animalia hadde 71 ansatte ved inngangen til 2020, 37 kvinner og 34 menn. Gjennomsnittsalderen er 46,8 år.

Medarbeiderne har høy faglig kompetanse innen husdyrfag, veterinærfag, næringsmiddelteknologi, kjøttfag, matfag, ernæringsfag, systemutvikling, økonomi, ledelse, informasjonsteknologi og kommunikasjon. 20 av medarbeiderne har doktorgrad.