Go'mørning

Animalia med sentrale bidrag i RoBUTCHER

Animalia bidrar med mange kunnskapsområder i RoBUTCHER-prosjektet, også kunnskap om anatomi og slakting. Fotograf: Alex Mason

Animalia er en av ti partnere i EU-prosjektet RoBUTCHER, hvor målet er å utvikle en fleksibel og skalerbar intelligent robotplattform for slakting av gris.

RoBUTCHER-prosjektet bygger på konseptet «Meat Factory Cell» utviklet i det Nortura-eide prosjektet Meat 2.0. Målet er å lage en helautomatisk prototype av konseptet.

Animalia bidrar direkte i sju av ni arbeidspakker i prosjektet. Vi bidrar med kunnskap om anatomi og slakting, skjæremønster, slaktehygiene, krav til kniver og andre skjæreverktøy i tillegg til mer generell bransjekunnskap og kjøttfaglig kompetanse. Animalia har også ansvar i arbeidet med integrering av CT-modeller med bildedata i sanntid. Her brukes kunnskap opparbeidet i det Norsvin-eide prosjektet PigAtlas.

Sentrale bidragsytere i Animalia

Helle Røer – prosjektleder med koordineringsansvar for Animalias bidrag
Mathias Ytterdahl – kommunikasjonsansvarlig EU-prosjektet
Per Håkon Bjørnstad – slakte- og skjærekunnskap
Torunn Thauland Håseth – kjøtteknologi
Lars Erik Gangsei – CT-modeller
Ole Alvseike – hygiene og IPR

Tester skjæreverktøy

I den tidlige fasen av prosjektet har en viktig oppgave vært å vurdere tilgjengelige verktøy roboten kan bruke og som kan tilpasses automatiserte prosesser. Det har vært utfordrende å finne et verk- tøy som kan dekke alle robotens funksjoner, og foreløpig har valget falt på en sag, en kniv og et spesialtilpasset redskap til å fjerne indre organer. Valget av kniv har vært vanskelig på grunn av de høye kravene til presisjon.

Vil modernisere hygieneregelverket

Hygieneregelverket i kjøttforedlingsindustrien er utformet ut ifra de tradisjonelle slaktelinjene. Dermed er det en egen oppgave i prosjektet å arbeide for bedre dokumentasjon og forståelse for behov for endringer i dette regelverket. Det er behov for å beskrive hvordan kjøttkontrollen kan moderniseres og gjøres mer åpen for konsekvensene av robotisering i kjøttindustrien.

Sikre rettigheter

Det er forventet flere innovasjoner i forbindelse med RoBUTCHER. Immaterielle rettigheter må håndteres og sikres, og man må utvikle forretningsmuligheter. Dette arbeidet kompliseres av at RoBUTCHER omfatter aktører i ulike europeiske land med forskjellige metoder for patentering og åndsverkbeskyttelse.

Kommunikasjon og formidling

Animalia har også ansvaret for å koordinere kommunikasjonsarbeidet i EU-prosjektet. Formidling av prosjektets mål og fremgang er viktig for å bringe innovasjonene ut av laboratoriene. Det er viktig for EU-kommisjonen at informasjonen tas i bruk i samfunnet.