Go'mørning

Utvikler fremtidens slakterobot

Illustrasjonen viser hvordan fabrikkcellen i RoBUTCHER skal utformes. Fotograf: RobotNorge

I januar i år startet det EU-finansierte forskningsprosjektet RoBUTCHER – et prosjekt som blant annet skal bidra til økt automatisering og bedre arbeidsforhold i kjøttbransjen.

– RoBUTCHER skal utnytte fremskritt innen kunstig intelligens og robotforskning til å gjøre automatisering mer tilgjengelig for kjøttforedlingsbedrifter. Dette skal skje uavhengig av produksjonsvolum, og vi jobber for en mer fleksibel standardisering og optimalisering av kjøttbearbeidingen enn det som finnes i dag. Prosjektet har også som mål å sikre bedre arbeidsmiljø i bransjen ved å redusere mengden farlige og repeterende arbeidsoppgaver, samt bidra til økt sikkerhet og likebehandling, sier Alex Mason, som er prosjektleder for RoBUTCHER og forsker ved NMBU.

RoBUTCHER ledes av NMBU og er et samarbeidsprosjekt med ti internasjonale aktører. Partnerne i prosjektet er fra ulike deler av verdikjeden innen kjøtt- produksjon, fra til sammen sju europeiske land. Fra norsk kjøttbransje deltar Animalia, som også har ansvar for en av arbeidspakkene i prosjektet.

RoBUTCHER

Prosjektet startet i januar 2020 og avsluttes i desember 2022.

Prosjektet har mottatt 7,5 millioner euro gjennom EUs forskning og innovasjonsprogram Horizon 2020.

Prosjektet ledes av NMBU, og i tillegg deltar:

  • Animalia
  • Óbuda University (Ungarn)
  • Teknologisk Institut (Danmark)
  • Max Rubner-Institut (Tyskland)
  • NORSUS
  • Byte Motion (Sverige)
  • Ciklum (globalt)
  • RobotNorge
  • FACCSA (Spania) Les mer på robutcher.eu

Bedre arbeidsforhold i kjøttindustrien

Prosjektet skal utvikle ny teknologi knyttet til linjeproduksjon. Siden alle stasjonene i en produksjonslinje er avhengig av kontinuerlige leveranser fra den forrige stasjonen, vil hele produksjonslinjen bli påvirket dersom ett punkt svekkes eller stopper opp. Dette skal løses ved hjelp av såkalte fabrikkceller, også kalt Meat Factory Cells (MFC).

Fabrikkcellene skal fungere som enkeltstående produksjonsenheter hvor skjæring av kjøtt er helautomatisert. Dette innebærer at maskiner kan overta det meste av det tyngre løfte- og skjærearbeidet som er forbundet med dagens kjøttbearbeiding.

Potensial for store endringer i sektoren

Fabrikkcellene kan tilpasses ulike produksjonsvolum, og skalerbarhet og fleksibilitet er viktige stikkord. Skalerbarheten skal bidra til at også mindre virksomheter får tilgang til teknologi som automatiserer produksjonen. Dermed kan det bli lettere for lokale bedrifter med et mindre produksjonsvolum å drive lønnsomt.

Kjernen i RoBUTCHER er å utvikle en robot basert på sensorteknologi og kunstig intelligens, samt integrering av samhandling mellom menneske og robot. Prosjektideen er en videreføring av de tidligere forskningsprosjektene MeaTable og Meat 2.0, hvor Animalia også har vært en sentral bidragsyter.

Robutcher sak 2.jpg

Prosjektleder Alex Mason.Foto: Animalia / Mathias Ytterdahl

God start

Til tross for en utfordrende vår, har arbeidet i prosjektet kommet godt i gang.

– Det har vært mye aktivitet siden start, med blant annet møter og bedriftsbesøk i Norge og Spania. Koronaviruset har selvfølgelig vært en kjempeutfordring for kjøttbransjen og også påvirket RoBUTCHER. Men vi har vært heldige med at vi er tidlig i prosjektet. Dermed har vi hatt mulighet til å endre rekkefølgen på arbeidsoppgavene slik at ingen ting har stoppet opp på grunn av viruset. Men det viser også hvilket behov det er for mer automatisering innen industrier som i stor grad er avhengig av menneskelige ressurser, forteller Mason.