Go'mørning

WHO ønsker å utrydde ekinokokkose

Fotograf: Animalia/ Jonas Ruud

Ekinokokkose er en parasittsykdom forårsaket av innvollsorm av slekten Echinococcus. Sykdommen er blant de mest alvorlige parasittinfeksjonene hos mennesker og som ikke får nok oppmerksomhet, ifølge WHO.

E.granulosus EG (hundens dvergbendelmark) og E.multilocularis EM (revens dvergbendelmark) er parasitter som  forårsaker henholdsvis cystisk og alveolær ekinokokkose. Den voksne formen av E.granulosus rammer hundedyr som etterlater egg i miljøet gjennom avføringen. E.multilocularis rammer ville hundedyr. Vanlige mellomverter for E.granulosus er drøvtyggere av “europeisk” biotype og hjortedyr av “nordlig” biotype.

Mennesker kan bli infisert ved inntak av egg fra endevertene. Eggene kan overleve i mat, jord og vann i lang tid. E.multilocularis ligner på EG og har reven som hovedvert, men kan også finnes i hund, katt og rovdyr. Vanlige mellomverter er smågnagere.

Forekomst hos dyr og mennesker

Klimaendringer og flytting av dyr over landegrenser kan øke risikoen for spredning. Forekomst av eller mistanke om ekinokokkose skal umiddelbart varsles til Mattilsynet. De to siste påvisningene av EG i Norge var i 1987 hos storfe og 2003 hos en slaktet rein. EM er aldri påvist i fastlands-Norge, men er påvist hos rev på Svalbard samt i enkelte katter og hunder. I 2011 ble den funnet i fire rever i Sør-Sverige.

Mer enn 1 million mennesker er påvirket av ekinokokkose til enhver tid. Cystisk ekinokokkose (hydatidose) forekommer hos mennesker på alle kontinenter, mens alveolar ekinokokkose er begrenset til den nordlige halvkule. Antallet tilfeller av infeksjon hos mennesker i Norge varier fra null til fem hvert år.

I enkelte områder i Sør-Amerika varierer forekomsten av hydatidose i husdyr fra 20-95 prosent av dyr som slaktes på slakterier. I Italia har ekinokokkose særlig vært utbredt på Sardinia, hvor ca. 95 prosent av sauebesetningene var positive. Derfor innførte WHO for to år siden et vaksineprogram.

Forebygging og tiltak

Land som Australia, Argentina, New-Zealand og Kina vaksinerer sau – noe som har vist seg å være effektivt. Et program som kombinerer vaksinering av lam, parasittbehandling av hunder og slakting av eldre sauer kan føre til eliminering av hydatidose hos mennesker på mindre enn ti år, ifølge WHO.

Alle importerte hunder må ha dokumentasjon på gjennomført parasittbehandling før de kommer inn i landet. Irregulær import av kjæledyr som ikke er forskriftsmessig behandlet antas å representere den aller største faren for spredning til Norge.