Go'mørning

Lammesesongen 2020- økte vekter og lavere volum

Fotograf: Animalia/ Grethe Ringdal

Årets lammesesong kan så langt oppsummeres i tre hovedpunkter: Lavere volum, høyere vekter og god klassifisering.

Årets lammesesong er i skrivende stund ikke avsluttet. Basert på foreløpige tall kan likevel Morten Røe, fagsjef klassifisering i Animalia, gi følgende oversiktsbilde når rundt 75 prosent av forventet volum er slaktet:

– Per 12. oktober 2020 var det slaktet 704 000 lam, mot 732 000 på samme tid i 2019, dvs. en reduksjon på knapt 4 prosent. Så langt har 10 900 produsenter levert lam til slakt, mot 12 100 i 2019, dvs. en reduksjon på hele 10 prosent.

– Om lag 900 av de 1 200 som har gitt seg som lammeprodusenter i løpet av det siste året holder til i region Vestland. De produsentene som fortsatt holder på har imidlertid produsert bedre enn noensinne. Middelvekten har økt fra 18,5 i 2016 til 19,6 kilo i 2020. Bare i det ekstremt gode beiteåret 2015 endte vi enda høyere – på 19,9 kilo, forteller Røe.

Morten Røe, Fagsjef i Animalia. Foto: Animalia/ Caroline Roka

Morten Røe, fagsjef i Animalia. Foto: Animalia/ Caroline Roka

Siden 1996 har antallet produsenter som driver med sau gått ned fra ca. 20 000 til ca. 11 000. Så mange produsenter har av ulike grunner valgt å gi seg. Men siden de gjenværende besetningene har økt sin produksjon, er leveransene samlet sett relativt stabile.

Gode klassifiseringsresultater

Klassifiseringsresultatene er jevnt over gode. Det er ingen store endringer fra 2019. Antall slakt i R+ har økt til 30 prosent. Sett i et lengre perspektiv har antall slakt i de aller beste klassene, nemlig U og E, økt, men fra 2014 har andelen sunket.

– Denne trenden fortsetter i 2020. Det kan være naturlig å se dette i sammenheng med at i Norsk Sau og Geit for noen år siden valgte å kutte ut kjøttlinjen og bare satse på Norsk Kvit Sau, mener Røe.