Go'mørning

Norsk kjøttforbruk går litt ned

Fotograf: Animalia/ Caroline Roka

Årets versjon av Kjøttets tilstand, Animalias årlige statusrapport for norsk kjøtt- og eggbransje, viser at tendensen med synkende kjøttforbruk fortsatte i 2018. 

Engrosforbruket av kjøtt sier hvor mye hele slaktede dyr vi har tilgjengelig, altså slakt med kjøtt, bein og spiselige biprodukter. Her er det også tatt hensyn til lagerendring og import/eksport. Dette er de offisielle forbrukstallene som Helsemyndighetene presenterer. I fjor var engrosforbruket av kjøtt 68, 3 kg per innbygger, en nedgang på 2,3 prosent fra 2017.

Reelt forbruk

Hvert år beregner Nibio på oppdrag fra Animalia reelt kjøttforbruk. For at beregningene skal bli mest mulig korrekte, tas det hensyn til det vi ikke kan spise på et dyr. Dette er blant annet bein og noe fett. I tillegg tar beregningene høyde for svinn. Det beregnede reelle forbruket er basert på rå vare. Det vil si før kjøttet har blitt tilberedt og varmebehandlet. Det reelle beregnede kjøttforbruket var i fjor 51,9 kg per innbygger. En nedgang på 0,9 prosent fra 2017.   

– I et overordnet perspektiv har kjøttforbruket nå vært ganske stabilt over tid. En liten reduksjon de siste to åra kan representere et skifte, men nedgangen er liten og den var større fra 2016 til 2017 enn fra 2017 til 2018 , sier Ola Nafstad, fagdirektør i Animalia

Rødt kjøtt

Det beregnede reelle forbruket av rødt kjøtt har hatt en nedgang på 1,3 % fra 2017 til 2018, og er nå 40,1 kg rå vare. Nasjonale kostråd åpner for inntil 500 gram tilberedt rødt- og bearbeidet kjøtt i uken som en del av et sunt og variert kosthold. Det tilsvarer 700- 750 gr. rå vare.

– Fjorårets forbruk av rødt kjøtt tilsvarer ca. 770 g i uken per person, med andre ord 2-3% over kostholdsrådet. Kostrådet for rødt kjøtt er dermed det kostrådet som er nærmest å være oppfyllt og som den største andelen av befolkningen forholder seg til.  Det er viktig å merke seg at det er store forskjeller i kjøttinntaket. Vi vet at en del menn spiser mer rødt kjøtt enn anbefalt, mens de fleste kvinner spiser innenfor kostrådet, forteller Nafstad.

Les mer i Kjøttets tilstand 2019 (pdf)

Statistikken nedenfor viser engros og reelt beregnet forbruk fordelt på ulike dyreslag, og utviklingen over tid. (trykk på pilen for å bla til neste bilde)