Go'mørning

ListComplex lager holdbarhetskalkulator på web

Påloggingsside for ListWare web program for spiseklare kjøttprodukter. Fotograf:

ListComplex er en oppfølger av ListWare-prosjektet som ble avsluttet tidligere i år. Der er det utviklet et web-program som beregner Listeria-holdbarheter for en del spiseklare kjøttprodukter. Det nye prosjektet utvider produktspekteret med sammensatte og komplekse produkter.

ListComplex skal videreutvikle en holdbarhetskalkulator for å bistå matbedrifter med å risikovurdere og dokumentere holdbarhet i spiseklare matvarer ved hjelp av “predictive modelling” for listeriavekst. Beregningene er laget på bakgrunn av omfattende vekstforsøk og analyser for produktegenskaper hos Veterinærinstituttet. Mer korrekte holdbarheter og kunnskap om vekstpotensialet i produktene kan bidra til mindre matsvinn og færre tilbakekallinger og tilbaketrekninger.

Listeria-bakterien

Listeria monocytogenes er en utfordring i matvarer som ikke skal varmebehandles før spising fordi bakterien kan vokse ved kjøleskaptemperaturer og nå sykdomsfremkallende nivåer ved lagring. Friske mennesker tåler å spise en del Listeria uten å bli syke. Derfor har myndighetene satt en grense på maksimum 100 kolonidannende enheter (kde) per gram produkt i løpet av holdbarhetstiden. ListComplex-prosjektet vil gi nøyaktige resultater for ulike faktorer som påvirker holdbarheten, og programvaren vil bety besparelse av tid og kostnader for kjøttbedrifter.

Prosjektgruppa skal bestemme hvilke produkter som skal undersøkes. Eksempler på sammensatte spiseklare produkter er farseprodukter med grønnsaker, sandwicher, ostepølser, grønne sammensatte salater, pastasalater og majonesbaserte salater.

Fakta om prosjektet

ListComplex er et 2,5-årig prosjekt finansiert med midler fra Forskningsrådet og matbedrifter, der Animalia er prosjekteier og har prosjektledelsen. Bedriftene som er partnere i prosjektet er Grilstad, Fatland, Matbørsen, BAMA, Mills og Salatmestern. FoU-partner er Veterinærinstituttet, og i tillegg er det samarbeid med NMBU Veterinærhøyskolen og internasjonale forskere i universitetet i Leon i Spania og Bologna i Italia. Disse har lang erfaring innen Listeria-forskning.

Prosjektgruppa består av:

Janne Kvello, Marianne Tømmervold (Grilstad), Erik Weum Elnan (Fatland), Birgit Nordvik, Tonje Warholm Thomassen (Matbørsen), Maria Befring Hovda (Mills), Torunn Stalheim (Bama), Jan Børge Aume (Salatmestern), Taran Skjerdal, Kyrre Kausrud, Lonny Kløvfjell (Veterinærinstituttet), Ole Alvseike, Lars Erik Gangsei og Sigrun Hauge (Animalia)