Kontakt

AutoMEATe er en åpen møteplass for slutt-brukere, leverandører, forsknings- og innovasjonsinstitusjoner, og andre som er interessert i automasjon innenfor matproduksjon.

Interesserte kan ta kontakt med Ole Alvseike på e-post: ole.alvseike@animalia.no