Årets lammesesong er godt i gang

Igjen er det lammesesong, uke 36 er over og vi er noen få uker fra det som pleier å være toppunktet i tilførslene.

Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

Per uke 36 i år hadde vi slaktet litt over 205 000 lam hittil i år, mens vi på samme tid i fjor, per fredag 9. september 2022, hadde slaktet neste 252 000 lam, dvs. en forskjell på 47 000 slakt. Kalendermessig er det bare 1 dags forskyvning mellom de to årene. Kan det være et symptom på slaktemengden i årets sesong?

Vektmessig ligger vi nokså likt an, 100 gram lavere sammenliknet med fjoråret, 19,8 kg mot 19,9 kg i fjor. I uke 36 endte vi i gjennomsnitt 200 gram høyere enn i 2022, men på 13 000 færre lam slakta i år.

Kvalitetsmessig ligger vi også rimelig likt an, middel klasse er 8.11 (midt i R klasse) mot 8.18 i fjor. Det er ubetydelig forskjell mellom gjennomsnittsresultatet nå i uke 36 mot samme uke i fjor, 8,34 i middel klasse mot 8.32 i fjor.

Det er også kun små forskjeller i fethetsgraden på lammene, middel fettgruppe, på en skala fra 1 til 15, er 5,82 (nær middel 2+). Hittil i år er 3,5 % av slaktene klassifisert som overfete, mot 3,2 % på samme tid i fjor. Her har vi en forskjell i uke 36, med 5 % i år og 2,6 % i fjor.

Noen slakterier er i gang med å lengdemåle slaktene sine, alle typer av småfe. Siden alle slakteriene ikke er i gang med det, så skal klassen i høst fastsettes i prinsippet uavhengig av lengdemålet på slaktet. Hittil har vi registrert lengdemål på nær 40% av slaktene.