Aktuelt fra klassifisering

26.06.2024

Obligatorisk lengdemåling fra 1. juli

Fra mandag 1. juli gjelder nytt reglement for klassifisering av småfe. Det nye reglementet bygger på EUROP-systemet, slik vi har brukt det siden 1996.

08.05.2024

Fete storfeslakt

Fethetsgraden på storfeslaktene har økt i 2024. Nær 70 % av storfeslaktene får pristrekk på grunn av høyt fettinnhold. Før 2020 var normalt ca. 60 % av slaktene overfete. 

17.04.2024

God klassifiseringsmessig start på 2024

Klassifiseringsmessig har det vært en god start på 2024 for alle «firbente» dyreslag med oppgang i klassifiseringsresultatene. For gris er det en marginal endring i middeltallene.

02.04.2024

Rekordslakting av kalver hittil i 2024

Det har aldri vært slaktet flere kalver i «moderne» tid enn i år. 

18.03.2024

Slaktestatistikk per uke 10

Statistikkene som er publisert på vår hjemmeside inneholder nå oversikt over alle kasserte slakt.