Obklas

Andrew Heggli er ansatt som stipendiat for å bidra til gjennomføring av prosjektet «Objektiv klassifisering». Prosjektet mottar støtte fra Norges Forskningsråd under programmet «NæringsPhd».

Dette prosjektet omfatter metoder for klassifisering av storfe, småfe, gris og rein. De nye metodene skal erstatte subjektive metoder brukt til klassifisering av slakt, og i stedet gi en objektiv, mer robust, mer effektiv og bedre bedømmelse av slakt uavhengig av slakteri.

Å øke presisjonen og ha en mer forutsigbar bedømmelse av slakt vil styrke tilliten både slakteri og produsent har til klassifiseringen. Prosjektet startet i januar 2020 og skal gå i 3 år til 2023.