Sluttseminar for prosjekt Reinere kyllingslakt 13.juni

IPN-prosjektet Reinere kyllingslakt ble avsluttet ved årsskiftet 2022 og det vil bli arrangert et sluttseminar om prosjektresultater og andre relevante tema den 13.juni 2023 hos Norsk Kylling på Orkanger.

Fotograf : Animalia / Magnus Wiig

Tema som blir presentert og diskutert på sluttseminaret er hurtigmetodikk Campylobacter, bakteriedynamikk langs slaktelinja, sammenligning av prøvetakingsmetoder i slakteri, hygieniske regnskap for gård og resultater fra drikkevannsundersøkelser.

I tillegg vil Norsk Kylling invitere til omvisning i sin nye fabrikk og presentere arbeid om bærekraftig verdikjede for hvitt kjøtt.

Dersom det er spørsmål om seminaret send en e-post til gunvor.elise.nagel-alne@animalia.no