Import av råvarer til kraftfôr

Norge er avhengig av å importere noen råvarer til kraftfôr, dels fordi vi ikke produserer råvaren selv, og dels fordi det er råvarer vi ikke produserer nok av. Selve fôret produseres imidlertid i Norge.

Korn og da primært det norske, er basis for alle kraftfôrreseptene for de ulike husdyra, og er derfor en stor bidragsyter til både protein og karbohydrater til dyra.

Behovet for import varierer med den norske kornavlingen. Kraftfôret inneholder også fett og mineraler, som importeres i større eller mindre grad. Det norske kornet som benyttes til produksjon av kraftfôr er hovedsakelig bygg og havre, samt hvete som ikke oppnår kriteriene bakeriindustrien har for proteinkvalitet. Dette er korn som i liten grad egner seg til baking, og som har lav etterspørsel til humant konsum.

På global basis anslås det at 86 prosent av alt kraftfôr til landbaserte husdyr består av fôr som ikke er spiselig for mennesker1

Selv om mesteparten av proteinet i kraftfôrreseptene kommer fra korn, er en viss mengde proteinråvarer, som soyamel med et proteininnhold på opp mot 50 %, likevel avgjørende for å kunne oppnå nødvendig proteinnivå og -kvalitet i kraftfôret. Norge produserer ikke nok oljevekster, erter og bønner, og er derfor avhengig av import. Det er i hovedsak soya og raps som importeres. Ca. 30 % av den importerte soyaen går til husdyrfôr, resten går til fiskefôr.

Soya

Soya har egenskaper som passer godt med det norske fôrkornet, med høy andel protein og lav andel karbohydrater, noe som gir plass til større bruk av norsk korn. Soyaandelen i kraftfôr totalt i Norge ligger på ca. 8,4 % prosent, med variasjon fra 5 – 20% for de ulike dyreslagene. En vesentlig årsak til at behovet for soya har økt de siste tiåra er bortfallet av kjøttbeinmjøl som aktuell råvarekilde i kraftfôr. 

Norsk fôrbransje var først i verden til å nekte bruk av genmodifisert (GMO) soya og et av få land som har vært 100% GMO-fritt med full sporbarhet siden 1996. Denofa, som er største importør av soya til Norge, kjøper bare soyabønner som er dyrket i henhold til strenge krav til bærekraft, herunder fra områder hvor det ikke medfører avskoging.

I den totale fôrrasjonen for drøvtyggerne utgjør soya mellom 0,4 % og 2,6 %. For alle landbaserte husdyr sett under ett, utgjør soya ca. 8,4 prosent av det dyrene spiser . Importen av raps har tatt større andeler av soya i kraftfôret de senere årene, og det importeres nå mer raps enn soya. Figuren under viser at det i kraftfôrreseptene for drøvtyggere er mer raps enn soya.

1. Mottet et.al., Global Food Security 2017.