Hva leter du etter?

Lite antibiotikaresistens hos svenske husdyr

Rapporten Swedres/Svarm 2017 er lagt fram  viser en gunstig situasjon når det gjelder antibiotikaresistens hos husdyr i vårt naboland. 


Publisert: 29 mai, 2018 Oppdatert: 29 mai, 2018

Swedres/Svarm tilsvarer den norske NORM/NORM-VET-rapporten og viser antibiotikaforbruk og resistenssituasjonen hos både folk og dyr. For mat- og kjøttproduserende dyr er situasjonen i Sverige, i likhet med i Norge, gunstig både når det gjelder forbruk av antibiotika og forekomst av resistens.

Antibiotikabruken i husdyrholdet har gått ned over tid, bruken av smalspektret penicillin er dominerende, og det er hovedsakelig individbehandling. Begge land har også en gunstig situasjon når det gjelder sjukdomsfremkallende bakterier som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser) som f.eks. Salmonella.

Les mer her