Hva leter du etter?

Aktuelt- Antibiotikaresistens


17.10.2018

Nedgang i antibiotikabruken i Europa

I sin siste rapport fremhever European Medicines Agency (EMA) at salget av antibiotika til matproduserende dyr er redusert i hele EU, med noen unntak.

29.05.2018

Lite antibiotikaresistens hos svenske husdyr

Rapporten Swedres/Svarm 2017 er lagt fram  viser en gunstig situasjon når det gjelder antibiotikaresistens hos husdyr i vårt naboland. 

24.05.2018

Handlingsplan: Ingen funn av ESBL i prøver fra fjørfeimporter i 2017

Resultatene fra 2017 viser god effekt av tiltakene i Fjørfenæringas handlingsplan mot resistens. Målet for arbeidet med handlingsplanen 2017 var overvåking og reduksjon av resistente bakterier i norsk fjørfeproduksjon.

28.02.2018

Ny rapport fra EU om antibiotikaresistens hos mennesker, dyr og i mat

Rapporten med data fra 2016 viser at det fortsatt er høy forekomst av resistens mot antibiotika, men at forekomsten varierer mellom land i Europa. Norge er, sammen med andre nordiske land, fortsatt i en gunstig situasjon. 

15.02.2018

Fortsatt fravær av MRSA i norske svinebesetninger

Mattilsynet har i 2017 tatt prøver i 826 svinebesetninger for å avdekke MRSA. Overvåkingen viste en fortsatt svært lav forekomst av MRSA hos svin. Det ble ikke påvist noen besetninger med klassisk LA-MRSA, det vil si MRSA CC398. I tre besetninger ble det påvist andre typer av MRSA. 

  • 1
  • 2