Aktuelt- Antibiotikaresistens

24.01.2019

Husdyrnæringas handlingsplan mot antibiotikaresistens - omfattende aktivitet

Smittebeskyttelse, fagsystemer, terapianbefalinger, vaksiner, avl, overvåking og bekjempelse av både resistente og sjukdomsfremkallende bakterier er stikkord som beskriver aktiviteten.

24.01.2019

Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr

Mattilsynet har lagd et nettkurs som har veterinærstudenter som hovedmålgruppe. Kurset er en del av Landbruks- og matdepartementets oppfølging av nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

19.10.2018

Nedgang i antibiotikabruken i Europa

I sin siste rapport fremhever European Medicines Agency (EMA) at salget av antibiotika til matproduserende dyr er redusert i hele EU, med noen unntak.

29.05.2018

Lite antibiotikaresistens hos svenske husdyr

Rapporten Swedres/Svarm 2017 er lagt fram  viser en gunstig situasjon når det gjelder antibiotikaresistens hos husdyr i vårt naboland. 

24.05.2018

Handlingsplan: Ingen funn av ESBL i prøver fra fjørfeimporter i 2017

Resultatene fra 2017 viser god effekt av tiltakene i Fjørfenæringas handlingsplan mot resistens. Målet for arbeidet med handlingsplanen 2017 var overvåking og reduksjon av resistente bakterier i norsk fjørfeproduksjon.

  • 1
  • 2