Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr

Mattilsynet har lagd et nettkurs som har veterinærstudenter som hovedmålgruppe. Kurset er en del av Landbruks- og matdepartementets oppfølging av nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

Selv om vi i Norge har en gunstig situasjon både med tanke på dyrehelse, antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens må vi fortsatt ha fokus på å redusere forbruk og bruke antibiotika riktig. Kurset er ett av tiltakene i Landbruks- og matdepartementets handlingsplan mot antibiotikaresistens og er laget av Mattilsynet, i samarbeid med Den Norske Veterinærforening, Animalia, Statens legemiddelverk, Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Hovedmålgruppen for kurset er veterinærstudenter, men også ferdig utdannede veterinærer kan ha nytte av jevnlig oppdatering på dette området for å sikre at de følger dyrehelsepersonelloven og veterinærers plikt til å utøve faglig forsvarlig virksomhet.

Kurset er gratis. For mer informasjon og påmelding.