Ønsker du å være helsetjenesteveterinær

Viktige oppgaver er blant annet forebyggende helsearbeid, besetningsgjennomgang ved sjukdom- og produksjonsavvik, sjukdomsberedskap og samordnet sykdomskontroll