Ønsker du å være helsetjenesteveterinær

Viktige oppgaver er blant annet forebyggende helsearbeid, besetningsgjennomgang ved sjukdom- og produksjonsavvik, sjukdomsberedskap og samordnet sykdomskontroll

Hvis du kan denke deg å være helsetjenesteveterinær send e-post til ht.fjorfe@animalia.no eller ring Animalia på 23 05 98 00 og be om å få snakke med en i Helsetjenesten. Avtalemalen ser du under.

Helsetjenesteavtale mellom HT-fjørfe og veterinær