Helseovervåkingsavtale

I henhold til KSL og dyrevelferdsprogrammene, skal alle fjørfeprodusenter tegne helseovervåkingsavtale med veterinær. Disse skal opprettes i fagsystemet HelseFjørfe – helsefjorfe.animalia.no. Veterinær oppretter HO-avtalen, hvorpå produsent godkjenner denne. Først da er HO-avtalen elektronisk signert og formelt gyldig mellom avtalepartene.

Om HO- avtalen

HO-avtalen er en standardavtale mellom to parter; dyreeier og den veterinær som dyreeier velger å inngå avtale med (besetningsveterinær). Hensikten med avtalen er å skape forutsetninger for god økonomi i besetningen gjennom å sikre og dokumentere høy kvalitet på produktene, god dyrehelse, godt miljø og riktig utnyttelse av besetningens ressurser. Avtalen innebærer forpliktelser, både for dyreeier og for besetningsveterinær. Forpliktelsene i avtalen kan av avtalepartnerne utvides om det synes formålstjenlig.

Helsetjenesten for fjørfe har oversikt over alle veterinærer med HO-avtaler. Er du på jakt etter veterinær å tegne helseovervåkingsavtale med, send e-post til ht.fjorfe@animalia.no eller ring Animalia på 23 05 98 00 og be om å få snakke med en i helsetjenesten.

  1. Hvordan opprette helseovervåkningsavtale med produsent
  2. Godkjenning av helseovervåkingsavtale med veterinær