Lys til kalkun

Kalkun har godt syn, og lys har stor innvirkning på produksjon og velferd. Hva er anbefalingene for lys til kalkun?

Kalkunens øyne sitter på hver sin side av hodet, noe som gir dem et vidt synsfelt. I tillegg kan kalkunen vri på hodet og halsen og får dermed enkelt enda bredere synsfelt. Dette gir dem god oversikt. Kalkuner har imidlertid dårlig dybdesyn, og de må må snu på hodet for å bedømme avstand til noe.

Kalkunene ser godt i dagslys, mens nattesynet er dårligere. En sier ofte at kalkunene ser “tre ganger så godt som mennesker” i dagslys. I tillegg kan de se UV-A lys. Kalkuner har godt fargesyn, og farger brukes i kommunikasjonen (jmf kalkunhaners fargespill på hals og hode).

Lysstyrke

De ulike hybridene har noe ulike lysanbefalinger. Det anbefales generelt sterkt lys de første dagene, 80-100 lux, for å sikre at kalkunkyllingene finner mat og vann. Det anbefales deretter å gradvis senke lysstyrken, men å styre denne etter dyras atferd. Aviagens anbefalinger er en lysstyrke på mellom 10-20 lux, der en følger med på dyra og eventuelt justerer lysstyrken om det er nødvendig. Kalkun trenger minimum 5 lux for å se godt nok.

I prefereanseforsøk har kalkuner vist at de foretrekker ulike lysstyrker for ulke aktiviteter. Generelt unngår de områder der lyset er svakere enn 1 lux. Lav lysstyrke (1-10 lux) har vist seg å være positivt for å unngå uønsket atferd som hakking og kannibalisme, men det reduserer også den generelle aktiviteten i flokken, og får dermed negativ innvirkning på beinhelsen. I tillegg er det observert at kalkunhaner som holdes i en lysstyrke på under 5 lux kan utvikle øyeproblemer.

Lysprogram

Det anbefales å ha 24 timer lys det første døgnet, for deretter å gå over til 8-10 timer natt. Mørkeperioder anbefales for å sikre hormoner som påvirkes av og skilles ut i mørke / om natten, og som har med forbeiningsprosessen i skjelettet og gjøre. Mørkeperiode er altså positivt for beinhelsen. Tidligere var det vanlig med én time mørke og 23 timer lys, men dette anbefales ikke lenger. Etter norsk regelverk skal kalkuner ha en mørkeperiode på minst 8 timer.

Farger

Farger er lys med ulik bølgelengde. Bølgelengde måles i nanometer (nm). Kalkun ser UV-A lys (320-400nm), og en rekke forsøk melder om mindre aggresjon (hakking) ved bruk av dette lyset i kalkunhus. Forskere tror at kalkunene bruker dette lyset for å gjenkjenne hverandre.

Når det gjelder bruk av lys med ên farge (monokromatisk lys), så har forsøk sett at rødt lys ikke er fordelmessig mht tilvekst. Knekken i tilvekstskurven kommer akkurat der blått lys går over til gult-oransje lys, ved 565 nm. Hybrid-selskapene anbefaler ikke lys med en farge til kalkun, men heller lys med et bredt spekter (flere farger, ”hvitt” lys).