Avlsplan og innavl

De fleste er i gang med eller er ferdig med høstens sanking. Nå er det tid for å sjekke slektskap og planlegge årets paringer.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Avlsplan er et verktøy i Sauekontrollen som brukes til å sette opp en oversikt over hvilken vær som skal brukes på hvilken søye. Planen tar utgangspunkt i aktive værer i værlisten og innmeldte søyer som ikke er merket som slaktedyr. Planen sprer værene i henhold til antall paringer per vær om du har lagt inn det, eller for å maksimere O-indeks. Dersom du ønsker det kan du endre avlsfokus til bestemte egenskaper for enkeltdyr. Mer om avlsplan kan du lese her.

Innavlsrapporten i Sauekontrollen kan brukes for å sjekke slektskapet mellom søyene dine og potensielle paringsværer eller seminværer. I rapporten får en ut den beregnede innavlsgraden for et potensielt avkom. Du kan sjekke slektskapet mot værene du har i værlista di, eller du kan søke opp andres værer fra Sauekontrollens database. Dette for å kunne sjekke slektskapet dersom du vurderer å kjøpe inn en vær fra en annen besetning. Mer om innavlsrapporten kan du lese her.