Enklere helseregistrering

Det er nå lansert maler for helseregistrering i Sauekontrollen. Dette vil forenkle registrering av behandlinger.

Det er utarbeidet maler for de vanligste behandlingene som registreres i Sauekontrollen, slik man slipper å fylle ut en del informasjon selv. 

Gå til registrering -> helse. Skriv inn individnummer på dyret som er behandlet og velg dato for behandlingen. Under "Bruk mal" velger du den relevante malem, for eksempel "Behandling mot Rundorm - lam - Panacur". Informasjon om diagnose, legemiddel, dosering, siste dag for behandling og tilbakeholdelsesfrister vil da fylle seg ut automatisk. 

For å registrere behandling på flere dyr samtidig, gå til besetning og huk av alle aktuelle dyr. Trykk derettet på masseregistrering -> helse og velg den aktulle malen. På denne måten registrerer du samme behandling på alle de valgte dyrene samtidig. 

NB! Husk å velg mal med riktig legemiddel og aldersgruppe. Doseringen er ofte ulik for lam og voksne, så dette må registreres med to ulike maler.