Fôrplan - sluttfôring av lam

Forrige vinter startet vi arbeidet med en fôrplan i Sauekontrollen. Den er delt opp i ulike moduler. Første modul er for sluttfôring av lam og den er klar til bruk.

Du finner fôrplan som eget valg i toppmenyen. Du må starte med å oppgi hvilke fôr du har tilgjengelig. Det aller beste er om du har analyse av grovfôret ditt og benytter disse verdiene. Alternativt kan du bruke tabellverdier som finnes i programmet. Du må også angi kraftfôrslag du ønsker å benytte.  

Sluttfôring av lam trenger informasjon om hvor lang periode du skal sluttfôre, hvor mange lam (dersom du har merket slaktedyra med SL skal programmet hente dette antallet) og hvilken vektøkning og slakteprosent du mener du skal ha på lammene.  

Programmet vil ut fra det du har lagt inn av informasjon beregne hvilket fôrbehov dyra har. Deretter beregner det hvor mye næring lamma greier å få i seg via grovfôr og til sist foreslår programmet å tilføre næringsbehov utover hva de får dekket via grovfôr som en kraftfôrrasjon i gram per dag. Fôrplanen følger med på at fiberinnholdet i rasjonen ikke blir for lavt. Dette kan gi utfordringer med løs mage og lam på sluttfôring er naturlig nok spesielt utsatt. Fiberinnholdet bør være minimum 40 % og da vil den være markert som grønn. Er det under dette blir den gul og dersom fiberinnholdet i rasjonen er kritisk lavt blir det markert rødt. Du bør da vurdere å legge opp til en annen fôring, helst med et grovfôr med mer fiber.  

Vi fortsetter arbeidet med fôrplanen til i høst og skal supplere med ytterligere moduler for søyer i innefôringsperioden. Disse vil lanseres etter hvert som de er klare. Det samme vil skje med forbedringer av eksisterende modul.   

For mer detaljer rundt hvordan du bruker fôrplan anbefaler vi at du trykker Hjelp oppe i høyre hjørne når du står inne i den. Har du innspill til forbedringer så tar vi gjerne imot dette til brukerstotte@animalia.no