Fôrplan lavdrektig søye

I fjor vinter lanserte vi fôrplan i Sauekontrollen. Nå i desember har vi lansert en ny modul - lavdrektig søye. 

Fotograf : Animalia/Mina Klaseie

Du finner fôrplan som et eget valg i toppmenyen. Det første du må gjøre er å lage en fôrplan og legge inn hvilke fôr du har tilgjengelig. Dersom du allerede har laget en fôrplan for sluttfôring av lam, kan du gå inn på denne  fôrplanen og velge lavdrektig søye.

Lavdrektig søye trenger informasjon om når du setter dyrene inn og paringsdato (snitt for besetningen din).  Programmet vil foreslå hvor mange søyer du har i godt hold (søyer født året før innsett dato) og hvor mange livlam du har (søyer merket som livlam født samme år som innsett dato).  Antallet kan du selv velge å overskrive. Dersom du har noen søyer i dårlig kan du skrive inn dette under søyer i dårlig hold og antallet vil bli trukket fra antall søyer i godt hold. Det vil også bli foreslått vekt på dyrene og tilvekst hos livlamene, men dette kan du også endre. 

 Basert på informasjonen du har lagt inn vil programmet beregne hvilket fôrbehov dyrene har, og om det er behov for å gi de kraftfôr i tillegg til grovfôret du har valgt.  Kraftfôrbehovet vises som gram/dag. Fôrplanen beregner også fiberinnholdet i rasjonen, og dette blir markert med grønt, gult eller rødt. Dersom fiberinnholdet blir for lavt kan dette gi utfordringer med løs mage, så det kan være greit og sjekke dette.

For mer detaljer rundt fôrplan for lavdrektig søye kan sjekke brukerveiledningen vår her. Har du innspill til forbedringer så tar vi gjerne imot dette til brukerstotte@animalia.no