Fôrplan lavdrektig søye

Fôrplanen for lavdrektig søye har vært tilgjengelig i Sauekontrollen i ett år. Har du prøvd den? Du trenger ikke å bruke hele, men kan benytte deg av de enkelte delene som du syns måtte passe. 

Fotograf : Animalia/Mina Klaseie

Du finner fôrplan som et eget valg i toppmenyen. Du lager deg en fôrplan for hele innefôringssesongen som du gir et navn (kall den gjerne med årstall). Den er videre delt opp i moduler tilpasset de ulike dyregruppene og periodene av drektighet osv.

Det første du må gjøre er å gi fôrplanen navn og legge inn hvilke fôr du har tilgjengelig. Du kan velge fra tabell eller legge inn egne fôr basert på analyser eller "god tro og mening". Videre trenger lavdrektig søye modulen informasjon om når du setter dyrene inn og paringsdato (snitt for besetningen din).  Programmet vil foreslå hvor mange søyer du har i godt hold (søyer født året før innsett dato) og hvor mange livlam du har (søyer merket som livlam født samme år som innsett dato).  Antallet kan du selv velge å overskrive. Dersom du har noen søyer i dårlig kan du skrive inn dette under søyer i dårlig hold og antallet vil bli trukket fra antall søyer i godt hold. Det vil også bli foreslått vekt på dyrene og tilvekst hos livlamene, men dette kan du også endre. 

Vær oppmerksom på at appetitt% står på 100 ved oppstart. Har du ikke 100 % appetitt (tomt fôrbrett mellom fôringene f.eks.) så bør du justere denne noe ned. Basert på informasjonen du har lagt inn vil programmet beregne hvilket fôrbehov dyrene har, og om det er behov for å gi de kraftfôr i tillegg til grovfôret(ene) du har valgt. Fôrplanen beregner også fiberinnholdet i rasjonen, og dette blir markert med grønt, gult eller rødt. Dersom fiberinnholdet blir for lavt kan dette gi utfordringer med løs mage, så det kan være greit og sjekke dette.

For mer detaljer rundt fôrplan for lavdrektig søye kan sjekke brukerveiledningen vår her. Har du innspill til forbedringer så tar vi gjerne imot dette til brukerstotte@animalia.no