Ny registrering på dødfødte lam

Fra og med lamminga i 2021 er det innført en ny obligatorisk registrering i Sauekontrollen. Dødfødte lam skal registreres som fullbårne med ja, nei eller ukjent. 

Fotograf : Animalia/Jonas Ruud

Bakgrunnen for at denne nye detaljen på de dødfødte lammene innføres er at vi opplever at det er svært varierende hva som registreres som dødfødte lam i Sauekontrollen. Noen registrerer kun fullbårne lam som dødfødte, andre registrerer absolutt det minste spor av foster og enkelte registrerer til og med avviket mellom fostertelte lam og fødte lam som dødfødte.

Vi håper derfor at denne nye detaljen om de dødfødte vil bidra til at vi får bedre registreringer på de dødfødte ved å kategorisere de noe mer. Vi håper også at dere nå registrerer alle lam/foster som ses ved fødsel uansett om de er fullbårne eller ei. Innføringen av fullbårenregistrering vil forhåpentligvis gi et mer riktig inntrykk av lammetallet fordi alle fødte lam/foster skal registreres. Det vil i tillegg kunne avdekke hvor stor utbredelse ikke-fullbårne dødfødte egentlig har. Avviket mellom antall fostertelte lam og faktisk fødte foster ønsker vi derimot ikke å ha registrert inn som dødfødte.  

Både i weben og appen er det klart for å registrere om dødfødte lam var fullbårneDette besvares med ja, nei eller ukjent. Et fullbårent lam er fullt utviklet ved fødsel og en forventet at det kunne vært liv i. Størrelsen vil være viktigste parameteret på om lammet er fullbårent. Store dødfødte lam regnes som fullbårne, selv om de kan ha tydelige tegn på at de har vært døde en tid før fødsel. Et lam som ikke er fullbårent er ikke fullt utviklet og det vises best ved at det er lite av størrelse. Dersom man ikke kan gjøre rede for om det dødfødte lammet var fullbårent eller ei skal det angis som ukjent. Dersom lammet er fullbårent er det også krav om å registrere kjønn (som tidligere). NSG benytter kun data om fullbårne lam i sitt avlsarbeid.