Nye dødsårsaker i Sauekontrollen

Fra og med 11.januar 2023 er det nye dødsårsaker klar til bruk i Sauekontrollen. 

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Det har lenge vært etterspurt en justering på årsakskodene. Tidligere har de vært kalt utrangeringsårsaker og ment til bruk for å si noe om hvorfor søyer slaktes. Nå ønsker flere og flere å bruke kodene på alle dyr, både voksne og lam. Vi har derfor, sammen med NSG, gått gjennom kodelista og lagt til mange nye koder samt gjort mindre justeringer på navn på de eksisterende. I tillegg går vi over til å kalle det dødsårsak, ikke utrangeringsårsak. Komplett oversikt over kodene kan du se nedenfor. Noen av kodene er koblet til alder hvor lam vil si dyr utmeldt i det året det er født og voksen vil si alle som er utmeldt tidligst året etter at de er født. I tillegg er noen koblet til kjønn. Når du skal bruke kodene i Registrering > Utmelding så kan du enten søke eller velge fra lista du får opp. De ligger i nogenlunde alfabetisk rekkefølge innafor hver gruppe. 

Gruppe Navn Alder Kjønn
Helse Alveld Alle  
Helse  Brokk - vom i skinn Voksen Søye
Helse Brokk unntatt vom i skinn Alle  
Helse  Fluelarver Alle  
Helse  Forgiftning Alle  
Helse Framfall - bør Voksen Søye
Helse Framfall - endetarm Voksen  
Helse Framfall - skjede Voksen Søye
Helse Framfall - tarmer via fødselsveier Voksen Søye
Helse  Innrulla øyelokk (entropion) Lam  
Helse  Lammelse Alle  
Helse  Leddsjukdom Alle  
Helse Listeriose Alle  
Helse  Luftveisinfeksjon Alle  
Helse  Manglende matlyst Alle  
Helse Mastitt (mild, moderat, alvorlig) Voksen Søye
Helse  Mastitt sommer (klump i juret) Voksen Søye
Helse Pulpanyre Lam  
Helse Skade på jur/spener  Alle Søye
Helse  Skade fra fødsel (lam) Lam  
Helse  Skade fra fødsel (søye) Voksen Søye
Helse  Slevelam - E.coli Lam  
Helse  Snyltere innvortes (rundorm, koksidier etc.) Alle  
Helse  Snyltere utvortes (flått etc.) Alle  
Helse  Tett endetarm Lam  
Helse Vitamin/mineralmangel Alle  
Helse Annen kjent sjukdom  Alle  
Helse  Sykdom - ukjent diagnose Alle  
Reproduksjon Manglende brunst Alle Søye
Reproduksjon Ikke drektig Voksen Søye
Reproduksjon Kasting Voksen Søye
Reproduksjon Lammingsvansker Voksen Søye
Reproduksjon Steril/lite fruktbar Alle Vær
Reproduksjon Testikkelfeil Alle Vær
Dyret, produksjon, drift Alder Voksen  
Dyret, produksjon, drift Avdrått Voksen  
Dyret, produksjon, drift Bein/klauver (unntatt leddsjukdom) Alle  
Dyret, produksjon, drift Beiteatferd/område Alle  
Dyret, produksjon, drift Bittfeil Alle  
Dyret, produksjon, drift Blind Alle  
Dyret, produksjon, drift Halt Alle  
Dyret, produksjon, drift Hold Alle  
Dyret, produksjon, drift Hornfasong Alle  
Dyret, produksjon, drift Horn - uønsket hornanlegg Alle  
Dyret, produksjon, drift Indeks (avlsverdi) Alle  
Dyret, produksjon, drift Kryssutforming Alle  
Dyret, produksjon, drift Ledd i driftsopplegg Alle  
Dyret, produksjon, drift Ligget i hjel Lam  
Dyret, produksjon, drift Lynne (unntatt morsatferd) Alle  
Dyret, produksjon, drift Misdannelse  Alle  
Dyret, produksjon, drift Morsatferd Voksen Søye
Dyret, produksjon, drift Ryggvelt Alle  
Dyret, produksjon, drift Skade fra tråkk/stanging Alle  
Dyret, produksjon, drift Speneantall Alle  
Dyret, produksjon, drift Spener og jur (form og plassering) Voksen Søye
Dyret, produksjon, drift Størrelse/vekt Alle  
Dyret, produksjon, drift Tatt/skadet av hund Alle  
Dyret, produksjon, drift Trafikkulykke Alle  
Dyret, produksjon, drift Ulykke - annen Alle  
Dyret, produksjon, drift Ullfarge Alle  
Dyret, produksjon, drift Ullkvalitet Alle  
Dyret, produksjon, drift Ullengde Alle  
Dyret, produksjon, drift Annen kjent årsak Alle  
Dyret, produksjon, drift Ukjent årsak Alle  
Rovdyr Tatt/skadet av ulv Alle  
Rovdyr Tatt/skadet av bjørn Alle  
Rovdyr Tatt/skadet av gaupe Alle  
Rovdyr Tatt/skadet av jerv Alle  
Rovdyr Tatt/skadet av ørn Alle  
Rovdyr Tatt/skadet av rev Alle  
Rovdyr Tatt/skadet av rovdyr, ukjent art Alle