Innlogging med nye produsentnumre

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

For alle brukere av Animalias fagsystemer

I Animalias fagsystemer vil produsentnummer endres fortløpende fra 1. til 6. januar. Dersom du etter 1. januar ikke får logget inn med gammelt produsentnummer, forsøk med nytt produsentnummer. 

Slakt og helseopplysninger i kontrollene oppdateres etter 6. januar. Ta kontakt med brukerstøtte for din kontroll dersom du opplever at data mangler i kontrollen.

Sjekk her hvis du ikke vet hva ditt nye produsentnummer er (nye produsentnummer blir tilgjengelig fortløpende etter 1.januar). 

For brukere av Sauekontrollen

For dere som bruker appen og som får nytt produsentnummer, er det viktig at dere synkroniserer appen FØR 1. januar. Husk å logge ut og inn igjen med nytt produsentnummer. Da slipper dere at det blir trøbbel med overføring av data.

For brukere av Storfekjøttkontrollen 

I perioden 1. til 6. januar så vil du ikke få registrert kalving, innmelding og utmelding. Grunnen til dette er at Mattilsynets Husdyrregister ikke oppdateres med nye produsentnummer før 6. januar. 

Mer info om endring av produsentnummer finner dere her