Fôrplan høydrektig søye

Lurer du på hva søyene dine trenger av fôr i slutten av drektigheten? Fôrplanen i Sauekontrollen hjelper deg med å finne ut av det. 

Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

Fôrplan i Sauekontrollen er bygd opp av flere moduler ettersom hvilken dyregruppe det er snakk om: 

  1. Sluttfôring av lam 
  2. Lavdrektig søye (fra innsett og fram til høydrektig periode)
  3. Høydrektig søye (siste 8 uker før lamming)
  4. Etter lamming (fra lamming til beiteslipp)

I tillegg har fôrplanen en rapport som oppsummerer fôrbehov for ulike grupper i ulike perioder fodelt på fôrslag. Delen for den høydrektige perioden er lagt opp slik at du får ut fôrbehov per fosterantall, skilt på voksne søyer og lam. Har du ikke fostertelling så kan du fortsatt benytte planen, men du bør da gjøre en vurdering av hvilket kraftfôrnivå du vil legge deg på siden du ikke veit hvor mange foster dyra venter. 

Det første du må gjøre når du vil prøve fôrplanen er at du må angi hvilke fôrslag du ønsker å benytte i planen. Det finnes en fôrtabell tilgjengelig hvor du kan velge både ulike grovfôr og kraftfôr. Har du analyser av eget grovfôr legger du inn dette.  

Fôrplanen vil beregne hvor mye grovfôr dyret greier å ta opp ut fra dets kapasitet til å ta opp NDF (fiber). Deretter sjekker programmet hvor mye næring som er tilført med den mengden grovfôr, kontra behovet til søya. Mangler det næring vil programmet foreslå å dekke dette med en gitt mengde kraftfôr. Husk at næringsbehovet til drektige søyer øker kraftig fram mot lamming. Det foreslås dermed en opptrapping av kraftfôr hver 14.dag. Livlammene foreslås med fast mengde hele den høydrektige perioden da de skal vokse i tillegg til fostervekst slik at de trenger god fôring hele veien. 

Fôrplanen beregner også fiberinnholdet i rasjonen, og dette blir markert med grønt, gult eller rødt. Dersom fiberinnholdet blir for lavt kan dette gi utfordringer med løs mage, så det kan være greit å sjekke at dette ikke er rødt. 

For mer detlajer rundt fôrplan kan du lese brukerveiledningen her. Har du innspill til forbedring så tar vi gjerne imot dette til brukerstotte@animalia.no 

imagexakgr.png

Eksempel fra fôrplan for høydrektig søye. Her er kraftfôrbehovet etter å ha benyttet et grovfôr med 0,88 FEm og 505 g NDF/kg TS.