Nyhet! Rapport Dyr med restriksjoner

Det har nå kommet en ny rapport som viser deg hvilke dyr som er innenfor tilbakeholdelsestid etter medisinbehandling. 

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Dersom noen av dyra dine har blitt behandlet med medisiner som gir tilbakeholdelsestid før dyret kan slaktes, får du nå varsling om hvilke dyr som har slike restriksjoner i varslingsboksen på forsiden i Sauekontrollen. Varslingen forsvinner når tilbakeholdelsestiden er over. Oversikten over dyr med restriksjoner finner du også under Rapporter – Helse – Dyr med restriksjoner.

Hva er tilbakeholdelsestid? 
Nødvendig periode fra bruk av legemiddel på et dyr og til dyret kan slaktes eller produkter som melk og egg kan leveres til matproduksjon. Perioden er nødvendig for å sikre at næringsmidler fra behandlede dyr ikke inneholder restmengder som kan være helsefarlige for forbrukerne.

I økologisk drift gjelder dobbel tilbakeholdelsestid. Vi anbefaler at økologiske produsenter oppfordrer sin praktiserende veterinær om å legge inn dobbel tilbakeholdelsesfrist ved innrapportering av medisinbruk i besetningen. I tillegg er det viktig at all behandling utført av deg som produsent registreres i Sauekontrollen med dobbel tilbakeholdelsestid. På den måten blir rapporten korrekt også for økologiske produsenter.