Nytt registreringsbilde lamming

Torsdag 7.april 2022 ble det lansert nytt registreringsbilde for lamming. 

Fotograf : Animalia/Jonas Ruud

Lamming er det mest kompliserte registreringsbildet vi har i Sauekontrollen, både fordi det er mange valg brukeren kan gjøre, men også fordi det er mange regler rundt hva som kan godtas av data inn osv. Vi har nå gjort en ansiktsløftning på registreringen. Nytt design er en ting, men registreringsbildet kan nå brukes på mindre skjermer - det tilpasser seg! 

For de som registrerer lamming i flere operasjoner f.eks. først at selve lamminga har skjedd også dagen etter skal legge inn lamnummer og flere detaljer på lam, så kan nå webversjonen brukes til dette. Det man gjør er at man lagrer lamminga som kladd først. Også kan man enkelt klikke seg inn på kladden og fortsettte seinere. Dette gjøres også fra Registrering > Lamming. Når du er ferdig trykker du lagre. Lammene opprettes da i besetning og lamminga kan slås opp fra søyas individkort fane lamming, slik vi er vant til. 

Funksjoner som ikke er klare pr. 10/5-22 og som dermed må vente til 2023:
- Mangler funksjonalitet for bruk av tab i registreringsbildet. 
- Utvidet registrering som mangler: etikett, smil, notat, utmelding
- Foreslå samme vær som på forrige søye (dersom nye søya ikke har paring vi skal hente forslag på far fra). 
- Vise ledende 0 på lamnummer for lamming i 2010, 2020 osv. 
- Deaktivere valg av nummerserie når manuell utfylling av lamnr er valgt. Da har i praksis ikke nummerserien noen funksjon.