Nytt registreringsbilde lamming

I 2022 ble det lansert nytt registreringsbilde for lamming, nå før 2023 sesongen har det kommet forbedringer og utvidelser. 

Fotograf : Animalia/Jonas Ruud

Lamming er det mest kompliserte registreringsbildet vi har i Sauekontrollen, både fordi det er mange valg du som bruker kan gjøre, men også fordi det er mange regler og logikk rundt lagring. Vi har nå gjort en ansiktsløftning på registreringen. Nytt design er en ting, men registreringsbildet kan nå også brukes på mindre skjermer! 

For de som registrerer lamming i flere operasjoner f.eks. først at selve lamminga har skjedd også dagen etter skal legge inn lamnummer og flere detaljer på lam, så kan nå webversjonen brukes til dette. Det man gjør er at man lagrer lamminga som kladd først. Også kan man enkelt klikke seg inn på kladden og fortsettte seinere. Dette gjøres også fra Registrering > Lamming. Når du er ferdig trykker du Lagre. Lammene opprettes da i besetning og lamminga kan slås opp fra søyas individkort fane lamming, slik vi er vant til.

Verdt å merke seg: 

  • både enter og tab kan benyttes til å flytte seg fra felt til felt
  • velg de registreringsfeltene du faktisk bruker - gå inn på valg > utvidet registrering søye/lam for å sette opp. Det er mye å velge i! 
  • nye registreringsfelter fra og med 2023: speneantall både på søye og lam, livlam, slaktedyr og kåringskandidat på lam, fødselsvekt dato
  • du kan bruke lesestav tilkoblet mobilen til å lese av ørenummer slik at dette kommer direkte inn i feltene for mor og lam.