Sauekontrollen app stenges 31. desember 2023

Sauekontrollen sin app til iOS og Android vil stenges ved årets slutt. Det betyr at appen ikke kan brukes til oppslag og registrering i Sauekontrollen fra 2024.  

Vi har tidligere informert om denne endringen og oppfordret til å ta i bruk nettversjonen av Sauekontrollen på mobil/nettbrett. Med Sauekontrollens nettversjon på mobil har du tilgang til hele programmet – så sant du har internett tilgjengelig.   

Hva må du som fortsatt bruker appen gjøre nå? 

Først og fremst må du sørge for å synkronisere dataene dine slik at du ikke har registreringer på appen som ikke er sendt inn til sentral database 31.12.2023. Fra 01.01.2024 vil det ikke være mulig å synkronisere appen med databasen. Vi anbefaler at du sletter appen fra din mobil/nettbrett. 

Mobilvennlig utvikling

I 2023 har Sauekontrollen blitt videreutviklet nettopp med tanke på å erstatte appen. Vi har gitt nettversjonen et generelt løft, mange registreringsbilder har blitt tilpasset bruk på mindre skjermer og enkelte rapporter har blitt mobilvennlige. Lesestav App muliggjør bruk av lesestav sammen med nettversjonen av Sauekontrollen. Siste nyhet er støtte for offline bruk som gjør det mulig å bruke Sauekontrollens nettversjon også uten tilgang til internett.  

Først ut med støtte for offline bruk er individsøket på oppslagstavla og Besetning. Utover vinteren vil individkortene og noen utvalgte registreringer få offline støtte. I tillegg fortsetter vi å bygge om resten av programmet til mobilvennlig design. Underveis vurderer vi innspill vi har fått fra dere slik at resultatet blir et mest mulig brukervennlig og fleksibelt verktøy for deg som sauebonde. 

Følg med i Sau og Geit, på animalia.no og på Sauekontrollens brukerforum på Facebook for mer informasjon!