Utvidelse av slipp/sank

En sesongrelevant nyhet i Sauekontrollen er at vi har utvidet slipp/sank til å bli en hendelse med dato og sted.  Dette kan du registrere både i webversjonen og på appen.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Dato er nå obligatorisk å registrere mens sted er et fritekstfelt du kan benytte om du vil. Flott å ha til dokumentasjon senere og det er mange som har etterspurt mulighet for å registrer akkurat dette.

Du finner hendelsene på individkort fane Beite/binge/Tilsyn, og her kan du registrere nye hendelser, endre og slette eksisterende hendelser. Du kan registrere èn slipp-hendelse og èn sank-hendelse per dyr per år.

I tillegg har vi laget en ny rapport (Tilsyn/sanking > Beiteslipp/sanking) som lister ut alle slipp/sank per dyr og år.

Du bør registrere slipp-hendelse på flokken nå i vår, så kan du få en nyttig rapport over hvem som mangler sanking til høsten. Bruk masseregistreringsfunksjonen til dette – eller om du benytter beite/bingeløsningen så slippes dyra automatisk når du flytter de fra fjøs/innmark til utmark.

Eksisterende funksjonalitet med automatikk rundt at lam følger mor (kopplam og fravendte følger ikke mor, fosterlam følger fostermor) og sammenheng ifht flytt i beite/binge er beholdt. Les mer i brukerveiledningen.