Anemi hos lam som har fått råmjølk fra ku

Råmjølk fra ku kan være et godt supplement i lamminga, men i enkelte tilfeller kan det oppstå en immunreaksjon som ødelegger lammets røde blodceller.

Råmjølk fra ku kan være et godt supplement til råmjølk fra søya for å sikre at alle lam får nok næring og antistoffer. Enkelte kyr kan imidlertid ha stoffer i råmelka som fester seg på de røde blodcellene hos lammet slik at disse ødelegges. Når dette skjer blir lammet anemisk (blodfattig). Det blir slapt og blekt (tannkjøttet og innsiden av øyelokket blir hvitt) og uten behandling vil slike lam vanligvis dø.


Symptomene ses oftest hos 1-3 uker gamle lam som har fått råmelk fra ku i løpet av de 6 første timene etter fødselen. Den viktigste behandlingen er blodoverføring. Veterinæren kan ta blod fra ei søye og overføre til lammet. Dette blodet sprøytes som regel inn i buken. Mange lam vil da kvikne til ganske raskt.


De samme symptomene kan man også se ved stort blodtap. Det er ikke uvanlig at lam dør på grunn av innvendige blødninger. Skjer dette tidlig skyldes det ofte skader lammet fikk under fødselen (ribbeinsbrudd og sprukket lever), seinere skyldes det ofte skader påført av søya.


Selv om man av og til ser reaksjoner på råmjølk fra ku, er tilstanden sjelden sammenlignet med hvor mange lam som får slik råmjølk. Det er derfor ingen generell anbefaling å unngå å bruke råmjølk fra ku. Risikoen ved at lam får for lite råmjølk er nok større enn risikoen for at de skal få anemi på grunn av kuråmjølk.


For å redusere risikoen angis det at man kan blande råmjølk fra flere kyr, i hvert fall minst fire, hvis man har mulighet for det. Man bør også notere hvilke kyr som er opphav til råmelka man bruker, slik at man kan unngå å bruke råmjølk fra en eventuell problemku neste år. Siden dette kan bli ganske dramatisk hvis det først skjer, bør man også være forsiktig med å rutinemessig gi kuråmjølk til alle lam, særlig hvis mjølka kommer fra kyr som ikke er brukt tidligere. Det beste er om alle lam får noe råmjølk fra sau først, og så kan man heller supplere med råmjølk fra ku til lam som trenger mer.

Vi minner ellers om at et lam på 5 kg trenger ca. 1 liter råmjølk i løpet av det første levedøgnet. Råmjølk fra ku er imidlertid ikke like næringsrik som råmjølk fra sau. Man må derfor øke volumet med ca. 30% hvis det brukes råmjølk fra ku.