Eikenøttforgiftning hos sau

I enkelte områder er det store mengder eikenøtter på bakken i høst, og på slike beiter bør en være oppmerksom på at stort opptak av nøtter og blader fra eik kan gi forgiftning hos sau. De siste ukene har NMBU Sandnes obdusert en del sauer med eikenøttforgiftning fra besetninger på Sør-Vestlandet. Les mer om dette her.

Eikenøtter og -blader inneholder garvestoffer (tanniner) som irriterer tarmen og kan gi nyreskader. Sau tåler eikenøtter i moderate mengder, og det ser ut til å være individuelle forskjeller på hvor mye de tåler. Grønne/umodne nøtter og løv er mest giftig, og faren for forgiftning øker når det er mye nøtter på bakken pga. nøtterike år og mye vind. Eikenøtter kan også gi forgiftning hos andre arter som storfe, hest og hund.

Vanlige sjukdomstegn ved forgiftning er opphørt matlyst, sløvhet, stans i vomma og etter hvert diaré. Noen produsenter har observert flytende, tjærelignende avføring rett for dyra dør. Ved obduksjon av døde dyr kan en finne eikenøtter og -blader i vomma, og skader på tarm og nyrer.

Behandling av sjuke dyr med flytende parafin, intravenøs væske o.l. kan forsøkes, men er dessverre ofte nytteløs. Her er noen råd for å forebygge sjukdom:

  • Følg godt med og vurder risikoen på beiter med mye eik. Det sikreste er å unngå beiter med mye nøtter, men dette er ikke alltid mulig i praksis.
  • Sørg for tilleggsfôring på dårlige beiter hvor det finnes eik
  • Ved forgiftningstilfeller i flokken må dyra tas vekk fra risikobeitene

For å unngå andre typer planteforgiftninger hos sau utover høsten bør en være varsom med å la sauer beite i hager og parker. Flere prydbusker og hageplanter er giftige. Les mer om planteforgiftninger hos sau.