Får du besetningsutbrudd av leddbetennelse - Kontakt oss!

Helsetjenesten for sau, Veterinærinstituttet og NMBU veterinærhøgskolen har et prosjekt på leddbetennelse hos lam.

Det jobbes med å finne bakterier og forstå smitteveier for sjukdommen. Vi prøver også ut en vaksine.

Til hjelp i dette arbeidet trenger vi prøver og informasjon fra dere som har utbrudd av leddbetennelse. Vi dekker kostnader for innsending av prøver og analyse. Innsending skal være etter avtale med oss og vi vil sende rekvisisjonsskjema o.l. 

Har du et besetningsutbrudd – ta kontakt med Tore Skeidsvoll Tollersrud tlf : 995 67 569 eller Vibeke Tømmerberg 971 69 066