Helse og velferd i lamminga - video

Helsetjenesten for sau har produsert et knippe med videoer som viser hva som skjer før- under og etter lamming.