Mangel på klippere kan skape helse- og velferdsutfordringer i saueholdet

På grunn av restriksjoner som følge av korona-epidemien er det i noen områder vanskelig å få tak i saueklippere. Her er noen råd for å redusere helse- og velferdsutfordringer i besetninger som ikke får klippet sauene.

Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

På grunn av restriksjoner som følge av korona-epidemien er det i noen områder vanskelig å få tak i saueklippere. Dette kan skape utfordringer i saueholdet. Ulike driftsformer har ulike klippetidspunkt, og tid mellom klippinger. De fleste klipper høst og vår, noen har helårsull og klipper bare på våren før lamming, mens andre med helårsull klipper etter lamming. Det er særlig de med helårsull med vårklipping som vil oppleve størst utfordringer ved ikke å få klipt nå. Også i besetninger med klipping høst og vår vil manglende vårklipping kunne medføre problemer, men i mindre grad. I holdforskriften for sau står det at sau skal klippes minst en gang årlig. Sauer med lang ull skal klippes minst 14 dager før slipp på utmarksbeite for at de skal få et isolerende ull-lag.

Ulemper – mulige problemer i forhold til helse og velferd med ikke å få klipt nå:

 • Varme sauer som peser
 • Økt fuktighet i fjøset på slutten av innefôringsperioden
 • Hygieneutfordringer rundt lamming
 • Tilgriset ull og dårligere hygiene i hjemmebeiteperioden
 • Økt risiko for fluelarveangrep på sommeren pga. mye/tilgriset ull

Mulige tiltak for å redusere problemene:

 • Senke temperaturen og øke luftgjennomstrømningen i fjøset
 • Fôre slik at avføring holder seg tørr (perler)
 • Holde underlaget reint og tørt
 •  Klippe rundt hale, jur og bakspeil
 • Riktig parasittbehandling for å unngå diare/tilklining av ull
 • Forbyggende behandling mot fluelarver kan være aktuelt i noen områder – diskuter behov med lokal veterinær. Les mer om forebygging av fluelarveangrep

Les mer om klipping av sau hos Mattilsynet