Ny og forbedret Middeltallsrapport i Sauekontrollen

Middeltall er kanskje den mest populære resultatrapporten i Sauekontrollen. Etter å ha samlet innspill til forbedringer av rapporten Middeltall over flere år, har vi nå lansert en ny og bedre utgave.

Fotograf : Animalia/Mina Klaseie

Middeltall brukes av mange og er godt likt blant annet fordi den raskt gir oversikt over siste fem års produksjon. Vi har nå lansert den på nytt med enkelte forbedringer:

  • Tall for fostertelling har kommet på plass. Vi viser antall fostertelte søyer i året samt gjennomsnitt antall fostertelte lam pr. forstertelt søye.
  • Utmelding lam - tapt sommbeite. Delt opp i tap på innmark og tap på utmark. Dette samsvarer med utmeldingskoden (som blei delt opp i inn- og utmark i fjor).
  • Utmelding søyer. Det har tidligere ikke vært noe sted å finne statistikk over hvordan søyene går ut av besetningen. Vi oppgir antall på de ulike utmeldingstypene samt %andel. Andelen er beregnet som antall søyer utmeldt med gitt kode dividert på antall søyer med lamming + antall søyer uten lam + antall søyer med manglende lamming i året.
  • Slakt - samlet opplysninger om slakteresultater under Slakt. Har også fått inn en del nye tall, blant annet gjennomsnitlig slakteklasse, fettgruppe og slaktevekt.

Nedenfor vises eksempel av hvordan utmelding søyer ser ut ser ut i rapporten Middeltall. Dette gir deg god oversikt over f.eks. hvor stor andel av søyene du utrangerer (hovedsaklig til slakt). Kanskje det er rom for å senke andelen og heller satse på at søyene produserer ett år til eller to?

Det er gjort flere forbedringer av Sauekontrollen (både web og app) i høst. Ta en titt her for å se hva som er gjort.