Nyhet - Fôrplan høydrektig søye

Lurer du på hva søyene dine trenger av fôr i slutten av drektigheten? Sauekontrollen har nå lansert en ny modul i fôrplanen som kan hjelpe deg med dette! 

Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

I fjor lanserte vi fôrplan i Sauekontrollen. Nå i januar har vi lansert en modul - høydrektig søye. 

Du finner fôrplan som et eget valg i toppmenyen. Det første du må gjøre er å lage en fôrplan og legge inn hvilke fôr du har tilgjengelig. dersom du allerede har laget en fÅorplan for sluttfôring av lam og/eller lavdrektig søue kan du gå inn på denne og velge høydrektig søye. 

Det første du må gjøre er å legge inn lammingsdato (snitt for besetningen). Dersom du har brukt lavdrektig vil programmet foreslå lammingsdato basert på det som er registrert inn der. Deretter foreslår programmet søyer og livlam (lam merket som livlam) i de ulike kategoriene basert på registrert fostertelling. Dersom det ikke er registrert fostertelling foreslår vi 2 foster for alle søyer og 1 foster for alle livlam. Dette kan du selv overskrive. 

Basert på informasjonen du har lagt inn beregner programmet hvilket fôrbehov dyrene har og om det er behov for kraftfôr. Kraftfôrbehovet vises som gram/dag. For livlam er det samme behov fra 8 til 0 uker før lamming, mens det for søyer kan endre seg jo næremere lamming de kommer. 

kraftfôrbehov høydrektig.jpg

Fôrplanen beregner også fiberinnholdet i rasjonen, og dette blir markert med grønt, gult eller rødt. Dersom fiberinnholdet blir for lavt kan dette gi utfordringer med løs mage, så det kan være greit å sjekke at dette ikke er rødt. 

For mer detlajer rundt fôrplan for høydrektig kan du sjekke vår brukerveiledning her. Har du innspill til forbedring så tar vi gjerne imot dette til brukerstotte@animalia.no