Hva leter du etter?

Aksjon prøvetaking en suksess

Kontrollprogrammet for bekjempelse av BRSV og BCoV har i høst sendt ut materiell for prøvetaking til alle landets storfebesetninger med mordyr.


Publisert: 12 nov, 2018 Oppdatert: 12 nov, 2018

Ammekuprodusentene fikk utstyr for uttak av blodprøver i september og melkebesetningene fikk utstyr for uttak av samlemelkprøver ca. 20. oktober. De to siste ukene har det kommet inn over 2000 prøver.

I fjor sendte til sammen 3700 besetninger inn enten blod- eller melkeprøve. På kalveprøver har ca. 8 av 10 besetninger vært grønne så langt i 2018. Hadde vi visst status i de 9500 besetningene som ikke har tatt prøve, ville livdyrhandel og slakteritransport kunne legges opp langt mer smittesikkert. Da ville ca. 7000 besetninger i Norge vært dokumentert grønne. For oss dyrleger hadde kjent status i alle besetninger også vært en stor fordel for å kunne utføre arbeidet vårt relativt smittesikkert.

Etterspørsel etter blodprøvetaking

Mange melkeprodusenter sender i disse dager inn samlemelkprøve av fire unge melkende dyr. En del av disse prøvene vil være røde for ett eller begge virus. Virussmitten har da vært innom besetningen i løpet av de siste 2,5 årene. Mange av disse besetningene ønsker å ta blodprøve av kalver for å se om besetningen er smittefri nå. I tillegg er det anbefalt at besetninger som tror de har hatt smittsom hoste eller diare de siste tre åra, tar blodprøve av kalv. Det skal helst tas prøver av 4 kalver over 6 måneder. I små besetninger med få kalver kan antallet være 2 eller 3.

Melkeprodusentene har ikke fått tilsendt blodprøveutstyr. Det er derfor viktig at dere som dyrleger har fullblodglass med dere. Blodprøveglass (eks. vacuette) 4 ml med rød kork fungerer godt, men større og mindre kan brukes. Blodprøver fra melkebesetninger kan sendes med tankbil. Prøvene er ferskvare og skal sendes raskest mulig. Ukas tre første dager er best.

Unngå innsending mellom 10. desember og 1. januar. Tines Mastittlaboratorium i Molde ønsker ikke at prøver sendes inn i denne perioden.

Gratis prøveanalyser ut mars 2019

Alle analyser av prøvene er gratis ut 1. kvartal 2019. Det er derfor ingen hast med å sende inn prøver før jul. Rekvisisjon til prøvene finner dere her.

Helsestorfe

Det er fortsatt stor etterspørsel etter livdyr fra Helsestorfebesetninger. Besetninger som har grønn status for begge virus og samtidig dokumenterer godt smittevern gjennom Besetningsattest Helsestorfe, får denne statusen. Denne attesten fyller praktiserende veterinær ut sammen med bonden. Her finner du attest og veileder. Motiver flere til å bli Helsestorfebesetning. De får mer betalt for livdyra og får 15% rabatt på husdyrforsikring hos Gjensidige. Attest og prøve for status, skal fornyes en gang i året.