Nå er DVP storfe lansert!

Alle produsenter med flere enn 10 storfe innrulleres puljevis gjennom året. Ved innrullering skal produsenten inngå avtale med minst én veterinær og gjennomføre et DVP-besøk innen gitt frist. Første pulje ble innrullert i januar, og mange veterinærer er allerede godt i gang med besøkene! Her er litt praktisk info om DVP storfe, og hvordan du kan bistå produsentene dine.

Hvordan foregår innrulleringen?

For å kunne innlemme de rundt 10 000 storfebesetningene i dyrevelferdsprogrammet før 1. mai 2023, er det laget en innrulleringsplan basert på det siste sifferet i dyreholdID. Dersom produsenten er usikker på egen dyreholdID, kan man sjekke i øremerker kjøpt etter januar 2020, eventuelt kontakte Mattilsynet.

Det gjøres oppmerksom på at noen øremerker har en bindestrek og tallet 0 etter dyreholdID, i så fall er det tallet før bindestreken som er gjeldende.

Siste siffer i DyreholdID Innrulleringsperiode
0 og 1 1. januar 2022 – 1. april 2022
2 og 3 1. mars 2022 – 1. juli 2022
4 og 5 1. juni 2022 – 31. oktober 2022*
6 og 7 1. september 2022 – 30. november 2022*
8 og 9 1. desember 2022 – 28. februar 2023*
Oppsamlingsperiode 1. mars 2023 – 30. april 2023*

*NB! Frist er flyttet én dag frem for å optimalisere varslingsrutiner.

Hva skjer når produsenten innrulleres?

I starten av hver innrulleringsperiode sender vi ut SMS og e-post til alle produsentene i den aktuelle puljen. Meldingen inneholder informasjon om besøksfrist og lenke til Velferdsportal storfe (den digitale plattformen til DVP storfe). Besøksfrist vil være siste dato i innrulleringsperioden. Deretter må nytt besøk gjennomføres minimum hver 16. måned. Det vil også sendes ut påminnelser når besøksfristen nærmer seg.

Hva må produsenten gjøre?

Når produsenten er innrullert må de gjøre følgende:

1) Kontakte aktuell veterinær og avtale første besøk.

2) Gå til Velferdsportal storfe – VPstorfe, logg inn med produsentnummer og tilhørende passord (det samme som brukes i andre systemer, f.eks. Dyrehelseportalen eller husdyrkontrollene).

3) Opprett avtale med aktuell veterinær i Velferdsportal storfe. Dette gjøres ved å velge fanen «Avtaler», trykke på knappen «Legg til ny rådgivende veterinær», søke opp veterinærens navn og trykke på navnet.

Du vil motta SMS/epost dersom en produsent sender deg en slik avtaleforespørsel.

Hva kan du gjøre?

Hør gjerne med produsenter i ditt område om de har fått melding om innrullering og snart skal ha besøk. Slik kan du som veterinær bidra til at besøkene spres utover hele perioden.

Når du mottar en avtaleforespørsel, logger du inn i VPstorfe og svarer på denne. Når du så har en aktiv avtale med produsenten, har du mulighet til å registrere en besøksrapport for vedkommende. Dette gjøres ved å trykke på knappen «Ny besøksrapport» øverst i høyre hjørne. Velg deretter den aktuelle produsenten fra listen over dine produsenter.

VPstorfe kan brukes på alle skjermstørrelser (pc, nettbrett, mobil), men krever tilgang på internett. Det er ønskelig at besøksrapporten registreres og sendes inn i løpet av besøket, evt. så snart som mulig etter.

Dersom det registreres avvik på besøket, må produsenten utbedre dette innen avtalt tidsfrist. Når forholdet er utbedret, logger du inn i VPstorfe og lukker avviket. Produsenten vil få varsel fra VPstorfe når fristen for å lukke avviket nærmer seg.

Oppklaring om DVP og kurs – kan jeg gjennomføre DVP-besøket?

Det skal lages et kurs i tre moduler for veterinærer i alle dyrevelferdsprogrammene. Modul 1 er lansert. Modul 2 og 3 kommer i løpet av hhv. våren og høsten 2022.

Det vil bli krav om godkjent kurs for alle DVP-veterinærer først etter at alle modulene er lansert. Det vil si at det frem til høsten 2022 kun stilles krav om at man har autorisasjon som veterinær, samt at man har satt seg godt inn i veilederen for DVP-besøket og annet relevant materiale. Oppfordre gjerne produsent til å kikke gjennom veilederen, eller en kortversjon av denne, som forberedelse til besøket.

Trenger du mer informasjon?

Du kan lese mer om DVP storfe og finne veilederen for besøket. 

Mer informasjon om den digitale registreringsplattformen VPstorfe, inkludert brukerveiledning og en PDF-versjon av besøksrapporten. 

Om du ikke finner svarene du trenger, kontakt brukerstøtte. Bruk gjerne e-post da telefonbemanningen er begrenset.


E-post: vpstorfe@animalia.no
Tlf: 91 17 10 50 (man, ons, fre kl. 10-15)