Fjøslogg - nå i Ingris tilvekst

Ingris har laget en enkel fjøslogg i tilvekstdelen slik at du nå kan gjøre dine registreringer rett på mobilen mens du står ved bingen. Ved å bruke fjøsloggen oppfyller du kravene som Dyrevelferdsprogrammet har for loggføring av slaktegris.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Et av kravene fra Dyrevelferdsprogrammet  for slaktegris er at produsentene skal loggføre hendelser som halebiting, dødelighet og behandling  og oppfølging av syke/skadete dyr. For at dette skal bli lettvint for bonden så har Ingris laget en enkel fjøslogg hvor du kan dokumentere dette. Fjøsloggen er basert på Helsetjenestenesten for svin sin fjøslogg og består av to deler; en del hvor du registrerer eventuelle skader på innkjøpte dyr og en del hvor du registrerer skader/sykdommer underveis i perioden. Dyr som blir registrert som døde/avlivet vil også vises i fjøsloggen. Alle registreringsbildene er laget slik at det skal være like enkelt å gjøre registreringene på telfon som på PC og fjøsloggen er alltid tilgjengelig i PDF. 

Registrere skader på innkjøpte dyr

Når du mottar innkjøpte dyr og sorterer dem i ulike avdelinger, kan du med hjelp av fjøsloggen i Ingris registrere hvor mange av disse som har brokk,byller og kort hale med en gang og behøver ikke å vente på at kjøpet blir overført fra slakteriet.

Sykdom/skade i perioden 

I fjøsloggen kan du også registrere skader og sykdommer som oppstår i din besetning. Her kan du for eksempel fylle ut tilbakeholdsfrist, hvilken sykdom/skade dyret har og om den har blitt flyttet til en sykebinge. Det er også laget en smart "oppfølgingsfunksjon" som fir deg et varsel om oppfølging på dette dyret i oversiktsbildet. 

Videoer

Vi har laget 4 demovideoer som viser hvordan du skal utføre registreringene. 

Du  finner videoene her.