Statusene i Helsegris

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger. I Helsegrissystemet kan en besetning ha opptil fire statuser.

De fire statusene er: Helsegris, Velferdsgris, Avlsbesetning  og SPF. Antall og type statuser er avhengig av besetningstype. For å oppnå godkjent status må man hatt veterinærbesøk i besetningen hvor rapporten er utfylt og godkjent av både produsent og veterinær. Dessuten må eventuelle avvik være utbedret og lukket.

Helsegrissystemet gir en kvalitetssikring av daglig praksis, inkludert hygiene, helse og velferd, og gir et godt grunnlag for målrettet rådgiving og økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent. Dette sikrer også slakteriene kvalitet på grisene de mottar og dermed på produktene de tilbyr forbrukerne.

Les mer om statusene i Helsegris