Hva leter du etter?

Avlsbesetninger

Avlsbesetninger er underlagt et strengt regelverk for å sikre god helse på avlsdyr som selges fra avlsbesetninger.


Publisert: 24 aug, 2016 Oppdatert: 24 aug, 2016

Helsetjenesten for svin har utarbeidet helse- og hygienereglement for foredlings- og formeringsbesteninger. Reglementet gir retningslinjer for hygienisk standard, smittebeskyttelse, helsekrav, medisinbruk og kontrollrutiner i avlsbesetningene. Regelverket for foredlingsbesetninger som har avtale med Norsvin, og formeringsbesetninger med avtale med Nortura eller slakterier knyttet til KLF.

Her kan du lese hele reglementet (pdf)

Her kan du laste ned sjekkliste til bruk i avlsbesetninger (pdf)

Her ser du Norsvin sin liste over godkjente avlsbesetninger