Avlsbesetninger

Avlsbesetninger er underlagt et strengt regelverk for å sikre god helse på avlsdyr som selges fra avlsbesetninger.

Helsetjenesten for svin har utarbeidet helse- og hygienereglement for foredlings- og formeringsbesteninger. Reglementet gir retningslinjer for hygienisk standard, smittebeskyttelse, helsekrav, medisinbruk og kontrollrutiner i avlsbesetningene. Regelverket for foredlingsbesetninger som har avtale med Norsvin, og formeringsbesetninger med avtale med Norsvin og Nortura eller slakterier knyttet til KLF.

Helse- og hygienereglementet for foredlings- og formeringsbesetninger (pdf)

Her ser du Norsvin sin liste over godkjente avlsbesetninger