SPF- besetninger

SPF står for spesifikk patogen frihet. Dette innebærer at dyrene i en SPF-besetning er fri for definerte sjukdomsfremkallende mikrober (patogener).

En samlet norsk svinenæring har ambisiøse mål på utvikling i antall SPF-besetninger.  Helsetjenesten for svin har i 2017 arbeidet med et opplegg for testing, godkjenning og helsekontroll i besetninger som ønsker SPF-status. Både avlsbesetninger og bruksbesetninger, besetninger som skiftes helt ut og besetninger med i utgangspunktet ukjent helsestatus.

SPF står for spesifikk patogenfri, som betyr at besetningen skal være fri for nysesjuke (toksinproduserende Pasteurella multocida), svinedysenteri (Brachyspira hyodysenteriae), smittsom grisehoste (Mycoplasma hyopneumoniae), smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (Actinobacillus pleuropneumoniae, APP) og skabb (Sarcoptes scabiei).

Den norske svinepopulasjonen ble erklært fri for smittsom grisehoste for nesten ti år siden, og svinedysenteri, nysesjuke og skabb forekommer svært sjelden. I den norske svinepopulasjonen er det derfor APP som er den største utfordringen for å nå målene om økning i antall SPF-besetninger.

Les mer om: