SPF-prøver og avtaleveterinæren

Avtaleveterinæren skal ta prøvene som er beskrevet i Testingsregime ved konvertering til SPF og Helseovervåking av SPF-besetninger.

Det er veldig viktig at prøver tas ut innen fristen. Dersom fristen overskrides må det tas ut prøver som etter en ny sanering i besetningen. Det er produsentens ansvar at fristene overholdes i forhold til selve prøvetakingen, men det er viktig at du som veterinær følger opp og dokumenterer prøvetakingen omgående i Helsegrissystemet.

Her er veiledning for hvordan du skal gå frem:

 1. Gi beskjed til laboratoriet på forhånd at du planlegger innsending av prøver
  - Veterinærinstituttet har egne «SPF-pakker» som gir rabatt. Les mer om det her 
  - Ønsker du å bruke et annet laboratorium, er det OK
 2. Ta ut prøver i besetningen. For skabb skal det gjennomføres en klinisk gjennomgang av besetningen. Dersom det ikke er tegn til skabb, er det ok uten ytterligere prøveuttak. Dersom det er symptomer forenlig med skabb, tar du hudskrap av aktuelle griser. Hudskrap mikroskoperes eller sendes til laboratoriet.
 3. Rett etter prøveuttak (Når du går ut av besetningen)
  - Logg inn på https://helsegris.animalia.no
  - Søk opp besetningen du har vært i
  - Gå inn på menyvalg «SPF»
  - Klikk på knapp nederst med «Registrer ny Oppfølgingsprøve» eller «Registrer ny Konverteringsprøve»
  - Før opp datoen i feltet for «Prøvedato» for de agens som er prøvetatt eller sjekket for
  - Trykk «Lagre»
 4. Send inn prøvene.
 5. Når du mottar prøvesvar logger du inn på SPF-siden til besetningen og fører opp laboratoriereferansen og resultatet av prøvene som er tatt. Dette må gjøres innen 42 dager etter prøvedato for at besetningen ikke skal miste SPF-godkjenningen.
 6. Vent på ny e-post om nye prøveuttak i besetningen før nytt prøveuttak planlegges.

tidslinje prøvetakning.png