Smittebeskyttelse og helseovervåkning i den norske svinepopulasjonen

Den norske grisen er fri fra en rekke sjukdommer som finnes i de fleste andre land. Dette kontrolleres gjennom omfattende helseovervåking av den norske svinepopulasjonen.

Å få inn en av disse sjukdommene i en norsk svinebesetning vil forårsake svært alvorlige sjukdomsutbrudd og store produksjonstap. Smittestoffer kan bl.a. overføres via mennesker, klær og redskaper som kommer inn til grisene. Derfor må det følges strenge smittevernregler dersom man skal inn i en svinebesetning. Kravene til smittebeskyttelse er enda strengere for avlsbesetninger og for spesifikk patogenfrie besetninger (SPF).

Tabellen under gir en oversikt over ulike besetningstyper, hvilke sjukdommer de skal være fri fra, hvilke krav som finnes mht. smittevern og persontrafikk og hvilke krav det er til helseovervåking og prøvetaking. I tillegg til krav til smittevern ved persontrafikk, er det tilsvarende krav for bl.a. inn- og utlastingsrutiner for både dyr, fôr, utstyr og god skadedyrkontroll. Det er ikke inkludert i denne oversikten.

TYPE BESETNING 

FRIHET FRA SJUKDOMMER/SMITTESTOFFER 

KRAV TIL SMITTEBESKYTTELSE IFM. PERSONTRAFIKK 

KRAV TIL HELSEOVERVÅKING OG PRØVETAKING 

BRUKSBESETNING  

 • Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) 
 • Smittsom grisehoste (Mycoplasma hyopneumoniae
 • Porcint reproduksjons- og respiratorisk syndrom (PRRS) 
 • Smittsom gastroenteritt (TGE) 
 • Porcin epidemisk diaré (PED) 
 • Aujeszkys sykdom (AD) 
 • Andre varianter av influensa A virus enn H1N1pdm09 

 

I tillegg kartlegges årlig forekomst av: 

 • Influensa A(H1N1)pdm09 
 • Porcint respiratorisk koronavirus (PRCV) 

 

Smittesluse: 

 • skal brukes av alle besøkende 
 • fysisk skille mellom uren og ren sone 
 • skifte til besetningens klær og fottøy 
 • hårnett, munnbind og hansker 
 • håndvask 
 • etter opphold i utlandet bør det gå minst 48 timer, hvorav 24 timer i Norge, før du går inn i norske grisehus. 

 

Helseovervåking ved rådgivingsbesøk av besetningsveterinær 1-3 ganger per år avhengig av produksjonsform og størrelse 

Overvåkingsprogrammet for spesifikke virussjukdommer hos gris (OK) 

 • Mattilsynet prøvetar gris fra 500-800 besetninger årlig   

Nasjonalt overvåkingsprogram for MRSA 

 • Mattilsynet prøvetar gris fra 700-900 besetninger årlig 

MRSA-testing av personer: 

 • Alle som jobber i besetningen må testes 
 • Alle som har vært i utlandet og som har vært i kontakt med husdyr eller helsevesen må testes 

  

 

Tilleggskrav 

Tilleggskrav 

Tilleggskrav 

AVLSBESETNING 

Skal være fri for 

 • Skabb (Sarcoptes scabiei
 • Nysesjuke (toksinproduserende Pasteurella multocida) 
 • Svinedysenteri (Brachyspira hyodysenteriae
 • mister status som livdyrselgende avlsbesetning ved utbrudd av smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (Actinobacillus pleuropneumoniae, APP

 

 • Alle, inkludert gårdens egne folk, skal skifte til besetningens fottøy og tøy i smitteslusen. 
 • All gris skal holdes inne 
 • Alle ytterdører skal holdes låst 
 • Dører for persontrafikk skal være skiltet «Ingen adgang uten eiers samtykke» og eiers telefonnummer. 
 • Nybygg skal ha dusj som del av smitteskillet 
 • Det skal være minst mulig besøk i besetningen 
 • Det skal føres besøksprotokoll. 

 

 

Årlig uttak av prøver til OK-programmet for virussjukdommer og MRSA. Utføres av Mattilsynet. 

 

Helseovervåking for avlsbesetning: 

 • Tertialbesøk av besetningsveterinær 
 • Minst en gang årlig besetningsgjennomgang av slakteriets veterinærkonsulent. Foredlingsbesetninger skal i tillegg ha gjennomgang av Norsvins avlskonsulent 

 

Tilleggskrav 

Tilleggskrav 

Tilleggskrav 

SPF BRUKSBESETNING 

Gjennomført sanering og deklarert fri for: 

 • Smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (Actinobacillus pleuropneumoniae, APP)  
 • Svinedysenteri (Brachyspira hyodysenteriae
 • Nysesjuke (toksinproduserende Pasteurella multocida) 
 • Smittsom grisehoste (Mycoplasma hyopneumoniae
 • Skabb (Sarcoptes scabiei

 

 • Besøkende som har vært i andre grisehus i løpet av de siste 72 timer skal dusje før de går inn i husdyrrommene.  
 • For personer som har vært i en besetning uten SPF-status gjelder i utgangspunktet 12 timers karantene før besøk i SPF-besetninger. 

 

SPF Helseovervåking. 

Testing hvert andre år for SPF-sjukdommene: 

 • 30 blodprøver analyseres for antistoffer mot Actinobacillus pleuropneumoniae 
 • 20 blodprøver analyseres for antistoffer mot Mycoplasma hyopneumoniae
 • 20 nesesvaberprøver analyseres for toksinproduserende Pasteurella multocida.  
 • 20 rektalsvaberprøver  analyseres for Brachyspira hyodysenteriae

 

 

Tilleggskrav 

Tilleggskrav 

Tilleggskrav 

SPF AVLSBESETNING 

Gjennomført sanering og deklarert fri for: 

 • Smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (Actinobacillus pleuropneumoniae, APP 
 • Svinedysenteri (Brachyspira hyodysenteriae) 
 • Nysesjuke (toksinproduserende Pasteurella multocida) 
 • Smittsom grisehoste (Mycoplasma hyopneumoniae) 
 • Skabb (Sarcoptes scabiei) 

 

 • Dusj skal være en del av smitteskillet 
 • Alle skal dusje og skifte ved inngang i besetning 
 • Dusjvannet skal ha avløp på en slik måte at det ikke utgjør smittefare for dyra i besetningen. 

 

Årlig uttak av prøver til OK-programmet for virussjukdommer og MRSA. Utføres av Mattilsynet. 

 

SPF Helseovervåking og helseovervåking avlsbesetning 

Helseovervåking for avlsbesetning: 

 • Tertialbesøk av besetningsveterinær 
 • Minst en gang årlig besetningsgjennomgang av slakteriets veterinærkonsulent. Foredlingsbesetninger skal i tillegg ha gjennomgang av Norsvins avlskonsulent 

 

SPF Helseovervåking: 

Hver 4. måned: 

 • 20 blodprøver skal analyseres for antistoffer mot Actinobacillus pleuropneumoniae 

1 gang per år: 

 • 20 blodprøver skal analyseres for antistoffer mot Mycoplasma hyopneumoniae. 
 • 20 nesesvaberprøver skal analyseres for toksinproduserende Pasteurella multocida 
 • 20 rektalsvaberprøver skal analyseres for Brachyspira hyodysenteriae. 

 

Se også

 • MRSA-testing av røktere i svinebesetninger. Svinenæringen har utarbeidet informasjon om MRSA-testing av personer. Et viktig moment i den oppdaterte informasjonen er at testen skal tas av offentlig helsevesen i Norge.
 • Smittevernråd- Afrikansk svinepest. Afrikansk svinepest (ASF) er en svært alvorlig virussjukdom hos svin. Dersom sjukdommen spres til Norge, kan utfallet bli katastrofalt for svinenæringen. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge.