Vask og desinfeksjon av grisehus

For å sikre god helse og velferd for grisene, er det veldig viktig med regelmessig og god rengjøring av grisehuset. Samtidig blir det et bedre arbeidsmiljø for deg som produsent.

 Fjerner du all synlig skitt ved tørrengjøring og deretter følger opp med vasking, vil ca. 90 prosent av mikroorganismene forsvinne. Påfølgende desinfeksjon, tørking og tomtid vil fjerne nesten alle mikroorganismer.